Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις αναφορικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα την επιχειρηματικότητά γενικά αλλά και την πράσινη επιχειρηματικότητά τις Επιχειρηματικές Δεξιότητες και τις πράσινες δεξιότητες για την εκμετάλλευση των Πράσινων Εύκαιρών.