Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές ανάγκες Κτιρίων

Το πρόγραμμα κατάρτισης Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων, επικαιροποιει τις υφιστάμενες γνώσεις ανθρώπων που ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο ενώ παράλληλα εισάγει σε ένα νέο γνωστικό πεδίο τους ενδιαφερόμενους που δεν είχαν μέχρι πρότινος άμεση επαφή με το αντικείμενο. Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων προκειμένου να επιδιώκεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας και χαμηλής περιβαλλοντικής κρίσης