Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων

Το παρόν μάθημα προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση Δικτύων Υπολογιστών. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύεται η εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής. Ο βοηθός Τεχνικού Δικτύων και Δεδομένων , αναλύει τις επιδόσεις του δικτύου και συμβάλει άμεσα στην επιτήρηση δικτύου οργανισμού με τη βοήθεια της κατάλληλης εφαρμογής επίβλεψης & διαχείρισης.