Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το παρόν μάθημα προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με τον έλεγχο και εκτέλεση απλών εργασιών διόρθωσης προβλημάτων Software και Hardware των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες.