Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)

Λόγω της μεγάλης λοιπόν διάδοσης τους διαδικτύου και στην καθημερινή ενασχόληση κάθε ανθρώπου με αυτό, δημιουργήθηκε η ανάγκη στην κάθε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, να αποκτήσει το δικό της ιστότοπο έτσι ώστε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο διαδίκτυο. Η  εξέλιξη των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς και η τεράστια διάδοση του διαδικτύου σε όλες τις ενασχολήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, δημιούργησε την ανάγκη για μια σειρά από νέες ειδικότητες και κατά συνέπεια μια σειρά από νέα επαγγέλματα. Επαγγέλματα που μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 δεν υπήρχαν και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.