Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)

Στο παρόν μάθημα παρουσιάζονται ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων. Περιγράφεται  τι είναι μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο καθώς και τι είναι στατική ιστοσελίδα και δυναμική και πως γίνεται η φιλοξενία μιας ιστοσελίδας αναρτημένης στο διαδίκτυο. Επίσης, τι είναι τα Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου), τι σημαίνει να είναι CMS ανοιχτού ή κλειστού κώδικα καθώς και παραδείγματα αυτών. Παρουσιάζονται και αναλύονται τρόποι αύξησης των Followers στα social media καθώς και τα οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ. Γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη ραγδαία ανάπτυξη του Ίντερνετ και στα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Επίσης,  παρουσιάζονται πρότυπα ηλεκτρονικά καταστήματα και περιγράφονται  τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και η πρότυπη πλατφόρμα ηλεκτρονικών καταστημάτων (WooCommerce)