Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων είναι ο επαγγελματίας που εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα, αναπτύσσει και τεκμηριώνει εφαρμογές επιτραπέζιων υπολογιστών και διακομιστών με πρόσβαση στον ιστό και τη βάση δεδομένων. Εκτελεί επίσης γενική συντήρηση υπολογιστή, εγκαθιστά και
διαμορφώνει μικρά τοπικά δίκτυα υπολογιστών