Στο ΑΚΕΘ Innovation Robotics Lab (AIRLLab), οι μαθητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν τις ρομποτικές κατασκευές τους με τη χρήση των εκπαιδευτικών πακέτων LEGO WeDo 2.0 και LEGO Mindstorms EV3 και όχι μόνο. Το κάθε μαθημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο project, μέσα από το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν την πρακτική εφαρμογή εννοιών των Θετικών Επιστημών (STEM) και πως αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Προγραμματισμός 2

Προγραμματισμός 2 (Ηλικίες 9 - 10, Γ' - Δ' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της προγραμματισμού μέσα από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές Scratch 3.0 και BrickLink Studio 2.0, καθώς επίσης και από την πλατφόρμα code.org. Επίσης δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών του «coding» μέσα από εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο πακέτο του προγράμματος.   

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΣΤΑΣ

Προγραμματισμός 1

Προγραμματισμός 1 (Ηλικίες 7 - 8, Α' - Β' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της προγραμματισμού μέσα από την εκπαιδευτική εφαρμογή ScratchJr και τις πλατφόρμες code.org και codecombat.com. Δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών του «coding» μέσα από εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο πακέτο του προγράμματος.

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΣΤΑΣ

Μικροί Μηχανικοί 2

Τμήμα Μικροί Μηχανικοί 2 (Ηλικίες 9 - 10, Γ' - Δ' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της μηχανικής και μαθαίνουν να εφαρμόζουν την θεωρία στην πράξη μέσα από διάφορες κατασκευές και δραστηριότητες.  Επίσης μαθαίνουν για τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα και δοκιμάζουν τις ικανότητες τους σε κατασκευές και δημιουργίες με απλά καθημερινά υλικά.

Μικροί Μηχανικοί 1

Τμήμα Μικροί Μηχανικοί 1 (Ηλικίες 7 - 8, Α' - Β' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της μηχανικής και μαθαίνουν να εφαρμόζουν την θεωρία στην πράξη μέσα από διάφορες κατασκευές και δραστηριότητες. Αναπτύσσουν τις γνώσεις τους στα μαθηματικά χρησιμοποιώντας νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια και κατασκευές.