Στο ΑΚΕΘ Innovation Robotics Lab (AIRLLab), οι μαθητές μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν τις ρομποτικές κατασκευές τους με τη χρήση των εκπαιδευτικών πακέτων LEGO WeDo 2.0 και LEGO Mindstorms EV3 και όχι μόνο. Το κάθε μαθημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο project, μέσα από το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν την πρακτική εφαρμογή εννοιών των Θετικών Επιστημών (STEM) και πως αυτές εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή.

Help with Search courses

Εισαγωγή στην Κωδικοποίηση και στην εκπαίδευση STEAM για ενήλικες

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Α’ και Β’ Δημοτικού, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή με τα διδακτικά μοντέλα και της θεωρίες μάθησης της εκπαίδευσης STEΑM, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης θα μάθουν να προσδιορίζουν τις φάσεις ενός διδακτικού σεναρίου και να δημιουργούν δραστηριότητες για την σχολική τάξη.

Μελλοντικοί Επιστήμονες 2

Τμήμα Μελλοντικοί Επιστήμονες 2 (Ηλικίες 10 -12, Δ' - ΣΤ
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της εκπαίδευσης STEAM μέσα από φανταστικές εφαρμογές όπως το Scratch 3.0 και η πλατφόρμα code.org. Επίσης θα χρησιμοποιήσουν το νεο κιτ της LEGO Education, το BricQ Motion Essential Set χάρη στο οποίο θα εξασκηθούν με δραστηριότητες Φυσικής και Αθλητισμού.

Μελλοντικοί Επιστήμονες 1

Τμήμα Μελλοντικοί Επιστήμονες 1 (Ηλικίες 7 - 9, Α' - Γ' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της εκπαίδευσης STEAM μέσα από φανταστικές εφαρμογές όπως το ScratchJr και η πλατφόρμα code.org. Επίσης θα χρησιμοποιήσουν το νεο κιτ της LEGO Education, BricQ Motion Essential Set χάρη στο οποίο θα εξασκηθούν με δραστηριότητες Φυσικής και Αθλητισμού.

Προγραμματισμός 2

Προγραμματισμός 2 (Ηλικίες 9 - 10, Γ' - Δ' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της προγραμματισμού μέσα από τις εκπαιδευτικές εφαρμογές Scratch 3.0 και BrickLink Studio 2.0, καθώς επίσης και από την πλατφόρμα code.org. Επίσης δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών του «coding» μέσα από εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο πακέτο του προγράμματος.   

Προγραμματισμός 1

Προγραμματισμός 1 (Ηλικίες 7 - 8, Α' - Β' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της προγραμματισμού μέσα από την εκπαιδευτική εφαρμογή ScratchJr και τις πλατφόρμες code.org και codecombat.com. Δοκιμάζουν τις γνώσεις τους στην πρακτική εφαρμογή των εννοιών του «coding» μέσα από εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια που περιλαμβάνονται στο πακέτο του προγράμματος.

Μικροί Μηχανικοί 2

Τμήμα Μικροί Μηχανικοί 2 (Ηλικίες 9 - 10, Γ' - Δ' Δημοτικού)
Με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της μηχανικής και μαθαίνουν να εφαρμόζουν την θεωρία στην πράξη μέσα από διάφορες κατασκευές και δραστηριότητες.  Επίσης μαθαίνουν για τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα και δοκιμάζουν τις ικανότητες τους σε κατασκευές και δημιουργίες με απλά καθημερινά υλικά.

Μικροί Μηχανικοί 1

Department of Small Engineers 1 (Ages 7 - 8, A '- B' Primary)
With this educational program, students become familiar with basic concepts of engineering and learn to apply theory in practice through various constructions and activities. They develop their knowledge in mathematics using new educational games and constructions.