Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΑΚΕΘ

Οι εκπαιδευόμενοι σήμερα θέλουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τον τόπο, τον χρόνο και τον ρυθμό της μάθησής τους. Αυτή η ανάγκη ικανοποιείται με τον διαδικτυακό τρόπο μάθησης. Εδώ, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν με δική τους άνεση και απαίτηση.

Η ηλεκτρονική μάθηση διεξάγεται και πραγματοποιείται σε πολλές μορφές και μερικές φορές είναι το μείγμα των ακόλουθων μεθοδολογιών και πρακτικών:

• Πλήρως διαδικτυακά
• Μέσω Μικτής Μάθησης - Μείγμα διαδικτυακής και άμεσης επικοινωνίας

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικές μορφές

• Σύγχρονη τηλεκπαίδευση - η επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευομένου γίνεται άμεσα με την χρήση ισχυρών εργαλειών διασκέψεων βίντεο-ήχου, όπως Webex, ZOOM και BigBlueButton
• Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω του ισχυρού μας LMS με βάση το Moodle

Με την τεράστια εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά έργα, στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των μαθησιακών συστημάτων διαχείρισης, δημιουργήσαμε το δικό μας LMS, βασισμένο στο Moodle, και χτισμένο με βάση τις ακόλουθες αρχές. Φιλική προς το χρήστη διεπαφή, ευκολία ενσωμάτωσης, ευκολία πρόσβασης, προσβασιμότητα, εξατομικευμένη μάθηση, παιχνιδοποίηση, αναλυτικές αναφορές δεδομένων και ασφάλεια.

Κατηγορίες μαθημάτων

img1

Διαθέσιμα μαθήματα ρομποτικής

Μάθε περισσότερα

img2

Διαθέσιμα μαθήματα Erasmus+

Μάθε περισσότερα

img3

Διαθέσιμα μαθήματα ΤΠΕ

Μάθε περισσότερα

img1

Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες

Μάθε περισσότερα

img2

Διαθέσιμα μαθήματα απασχόλησης μαθητών

Μάθε περισσότερα

img3

Διαθέσιμα μοριοδοτούμενα μαθήματα

Μάθε περισσότερα